Juhtimissüsteem


Meie ettevõte on alates aastast 2002 tegelenud aktiivselt ettevõtte juhtimissüsteemide arendamise ja sertifitseerimisega ning käesoleval ajal on meile omistatud rahvusvahelised kvaliteedi-, keskkonnakaitse- ja tööohutuse sertifikaadid ISO 9001, ISO 14001 ja EVS 18001.

Meie juhtimissüsteemi olulisemad põhimõtted on järgmised:

Kvaliteedi juhtimine ISO 9001:2015:

  • tellija rahulolu saavutamine kvaliteetse teenuse osutamisega;
  • teenuste kvaliteedi pidev jälgimine ja parendamine;
  • koostöövalmidus tellijate ja koostööpartneritega;
  • ettevõtte ja teenuste arendamine (uued teenused, töötajate koolitamine, võimalikult parima tehnika ja tehnoloogia kasutamine jms.);

Keskkonnakaitse ISO 14001:2015:

  • keskkonnasaastamise vältimine;
  • materjali- ja energiaressursside säästlik kasutamine;
  • jäätmete sorditud kogumine taaskasutamiseks;

Tööohutus EVS 18001:2007:

  • ohutute töötingimuste tagamine ehitusobjektidel;
  • töötajate terviseriskide tuvastamine ja hindamine ja nendega seotud ohtude vähendamine;
  • töötajate kutsehaigestumise vältimine.

Meie ettevõtte meeskonda kuulub tööohutuse- ja kvaliteedispetsialist, kelle regulaarsete kontrollide abil tagame teostavate tööde nõuetele vastavuse ning kõrgeima taseme.

Sellega anname ettevõtte klientidele ja koostööpartneritele täiendava garantii meie poolt osutatavate teenuste kvaliteedi osas.

ISO 9001:2015 sertifikaat ISO 14001:2015 sertifikaat OHSAS 18001:2007 sertifikaat

Iso 9001:2008 sertifikaat Bureau Veritas

Kalevi 108a, 50104, Tartu

734 8001

734 8004

te@te.ee