Juhtimiss├╝steem

 

Meie ettevõte on alates aastast 2002 tegelenud aktiivselt ettevõtte juhtimissüsteemide arendamise ja sertifitseerimisega ning käesoleval ajal on meile omistatud rahvusvahelised kvaliteedi-, keskkonnakaitse- ja tööohutuse sertifikaadid ISO 9001, ISO 14001 ja ISO 45001.

 

Meie ettevõte on spetsialiseerunud ehituse peatöövõtule ja projektijuhtimisele, keskendudes ennekõike tellija ootustele ja vajadustele. Püüdleme pidevalt tellija rahulolu tõstmise poole, parendades meie teenuste kvaliteeti ning luues motiveerivat töökeskkonda ja arendades oma töötajaid.

Vähendame keskkonnamõjusid, sealhulgas rakendame abinõusid saastamise vältimiseks, jäätmete sorteerimiseks ja materjalide taaskasutamiseks.

Tööga seotud vigastuste ja tervisekahjustuste ennetamiseks tagame ohutud töötingimused ettevõtte tegevuskohtades ja meie juhitavatel ehitusplatsidel. Kõrvaldame võimalikud ohud ning vähendame töötervishoiu ja tööohutuse riske. Ohutu töökeskkonna nimel teeme koostööd ja konsulteerime töötajatega, arvestame tehtud ettepanekuid ja kaasame töötajad kavandatu elluviimisesse.

Parendame järjepidevalt kvaliteedi-, keskkonna-, töötervishoiu ja tööohutuse juhtimissüsteemi, järgime kohaldatavaid ja õigusaktide nõudeid ning vastavuskohustusi.

 

Meie ettevõtte meeskonda kuulub kvaliteedi- ja töökeskonnaspetsialist, kelle regulaarsete kontrollide abil tagame teostavate tööde nõuetele vastavuse ning kõrgeima taseme.

Sellega anname ettevõtte klientidele ja koostööpartneritele täiendava garantii meie poolt osutatavate teenuste kvaliteedi, keskkonnasäästlikuse ja turvalise töökeskkonna osas.

ISO sertifikaat

Iso 9001:2008 sertifikaat Bureau Veritas

Kalevi 108a, 50104, Tartu

734 8001

te@te.ee