Juhtimiss├╝steem

 

Meie ettevõte on alates aastast 2002 tegelenud aktiivselt ettevõtte juhtimissüsteemide arendamise ja sertifitseerimisega ning käesoleval ajal on meile omistatud rahvusvahelised kvaliteedi-, keskkonnakaitse- ja tööohutuse sertifikaadid ISO 9001, ISO 14001 ja ISO 45001.

Meie juhtimissüsteemi olulisemad põhimõtted on järgmised:

 

Kvaliteedijuhtimine

 • tellija rahulolu saavutamine kvaliteetse teenuse osutamisega;
 • teenuste kvaliteedi pidev parendamine;
 • koostöövalmidus tellijate ja koostööpartneritega;
 • ettevõtte ja teenuste arendamine (uued teenused, töötajate koolitamine, võimalikult parima tehnika ja tehnoloogia kasutamine jms.);
 • meeskonnatöö ja töötajate motiveeritus (tasu, soodustused, puhkused, ohutu ja meeldiv töökeskkond, töötajate hoolitsus ettevõtte hea maine eest jm.)

 

Keskkonnakaitse

 • keskkonna saastamise vältimine või selle vähendamine;
 • materjali- ja energiaressursside säästlik kasutamine;
 • masinate, seadmete, hoonete ning rajatiste heaperemehelik, kasutuseeskirjade kohane kasutamine ja hooldamine;
 • õnnetuste ja hädaolukordade vältimine ning ennetamine, tegutsemisoskus nende tekkimisel;
 • KK alase juhtimissüsteemi pidev parendamine ning töötajate kaasamine.
 • jäätmete sorditud kogumine taaskasutamiseks;

Tööohutus

 • tööõnnetuste ennetamine;
 • ohtude kõrvaldamine, TTO alaste riskide vähendamine ja TTO juhtimissüsteemi pidev parendamine;
 • töötajate ja nende esindajate kaasamine tööohutusalases tegevuses;
 • tegutseda kooskõlas kehtestatud seadusandlusega;
 • ohutute töötingimuste tagamine ehitusobjektidel;
 • töötajate terviseriskide tuvastamine ja hindamine, nendega seotud ohtude vältimine või vähendamine.
 • töötajate põduruse vältimine.

Meie ettevõtte meeskonda kuulub kvaliteedi-, keskkonna- ja tööohutusespetsialist, kelle regulaarsete kontrollide abil tagame teostavate tööde nõuetele vastavuse ning kõrgeima taseme.

Sellega anname ettevõtte klientidele ja koostööpartneritele täiendava garantii meie poolt osutatavate teenuste kvaliteedi, keskkonnasäästlikuse ja turvalise töökeskkonna osas.

ISO sertifikaat

Iso 9001:2008 sertifikaat Bureau Veritas

Kalevi 108a, 50104, Tartu

734 8001

te@te.ee