Töötajasõbralikkus

Ettevõtte arenguplaan näeb ette kõigi töötajate täiendkoolitusi. Kontoris töötavate inimeste koolitusvajaduse selgitamine toimub kord aastas arenguvestlusel. Aasta alguses koostatakse koolitusplaan, loomulikult võib esitada ka aasta jooksul ettepanekuid koolitusteks. Tavapärastel talvistel aastakoosolekutel on tellitud grupikoolitus või ettekanne huvitavalt esinejalt.

Oleme võimaldanud paindlikkust tööajas ja osalise tööajaga töötamist. Käesoleval ajal töötab meil üks ehituseriala üliõpilane, kes praktiseerib hinna eelarvestamist.

Meeldejäävad ja oodatud on firma suvepäevad ning osalema on kutsutud töötajad koos pereliikmetega.

Vaata rohkem meie tegemistest.

Töötajatele kellel täitub ettevõttes 10 tööaastat kingitakse rahalises väärtuses reisitšekk vabalt valitud sihtkohta. Reisitšekk on kingitud siiani kolmele töötajale.

Samuti peetakse kolleege meeles sünnipäevadel ning juubeli puhul. Laste sünni puhul on ette nähtud firma poolt rahaline toetus.

Ettevõttes on au sees sportimine ja tervislikud eluviisid.

Väärtustame töötajate tervist ja anname 3 tervisepäeva aastas.

Kõigile töötajatel kingime sünnipäeva puhul vaba päeva.

Iga 3. aasta möödudes toimub töötervishoiualane regulaarne kontroll ning vajadusel eriarsti juurde täiendavale uuringule suunamine.

Kalevi 108a, 50104, Tartu

734 8001

te@te.ee